Đến tháng 11
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giải quyết

87,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/11/2020)