Tìm thấy 2223 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục thực hiện việc giải trình
Mức độ 2
Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Mức độ 2
Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
Mức độ 2
Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
Mức độ 4
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Mức độ 4
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Mức độ 3
Quy định chế độ trợ cấp đối với đối tượng sinh viên dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Mức độ 2
Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục tiếp công dân tại tỉnh
Mức độ 3
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Loading...